Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

24.3.2022. / natječaji

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora Općine Fužine

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/2011, 64/2015, 112/2018) i članka 3. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora ("Službene novine Općine Fužine" broj 08/19) i Odluke Općinskog načelnika Općine Fužine (KLASA: 024-03/22-05/01, URBROJ: 2170-19-02-22-74 od 22. ožujka 2022. godine) Općina Fužine objavljuje Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora Općine Fužine prikupljanjem pismenih ponuda. 

Rok za dostavu ponude je 8 dana od dana objavljivanja Obavijesti u Novom listu. 

Cijeli tekst natječaja pročitajte ovdje

Privola