Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

17.6.2021. / mobilno reciklažno dvorište

"Učimo zeleno o održivom gospodarenju otpadom"

S ciljem smanjenja otpada na najmanju moguću mjeru tijekom cijelog životnog ciklusa u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Kohezijskog fonda prenosimo prezentaciju "Učimo zeleno o održivom gospodarenju otpadom"