Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Savjetovanje s javnošću

29.4.2020. / savjetovanje s javnošću

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Fužine

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 15.05.2020. do 15.00 sati, dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi tekst Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Fužine, kako bi se isti mogli uvrstiti u razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Fužine na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja.

Prijedlozi se mogu dostaviti na propisanom obrascu putem e-maila: procelnik@fuzine.hr 

Primljeni prijedlozi odnosno primjedbe priložit će se uz prijedlog odluke te dostaviti članovima Općinskog vijeća Općine Fužine          

Obrazloženje:

Općinsko vijeće Općine Fužine 15. listopada 2014. godine, a potom i 17.10.2017. godine donijelo je Odluku o socijalnoj skrbi na području Općine Fužine i njezinu izmjenu i dopunu.

Uvidom u istu, vidljivo je da je pitanje pojedinih dijelova iste odluke relativno neadekvatno uređeno odnosno nije pratilo ekonomsku situaciju i kretanja u društvu, te je intencija ove Izmjene i dopune da bi isto trebalo korigirat.

Naime, još od 2010. godine, jedan od kriterija za utvrđivanje kategorije korisnika  socijalne pomoći je kriterij primanja, pa se tako navodi:

„...  -  samac do 1200,00 kn,

zajedničko domaćinstvo od dva člana 1700 kn
zajedničko domaćinstvo od tri člana 2400 kn
zajedničko domaćinstvo od 4 člana 3000 kn
svaki daljni član .. 400 kn...“

Uvažavajući isto, tijekom nekoliko zadnjih godina, to pravo obzirom na kriterij primanja ostvaruje tek nekolicina osoba jer u pravilu, oni koji su korisnici Centra za socijalnu skrb, ostvaruju pomoć automatizmom po tom osnovu, dok po kriteriju primanja gotovo i nema korisnika.

Uvažavajući navedeno, kao i broj do sada izdavanih rješenja o socijalnoj skrbi, predlaže se da se cenzusi podignu te iznose

„...  -     samac do 1800,00 kn,

zajedničko domaćinstvo od dva člana 2300 kn
zajedničko domaćinstvo od tri člana 2900 kn
zajedničko domaćinstvo od 4 člana 3400 kn
svaki daljni član .. 600 kn...“

Držim da bi u navedenom slučaju možda bilo više zahtjeva za socijalnom pomoći odnosno da bi jedan dio korisnika koji to pravo sada ne može koristiti, ipak izmjenom mogao koristiti.

Naravno, da li će se isto ostvariti ili ne, ovisi prvenstveno od samih korisnika i njihovog podnošenja zahtjeva za ostvarivanjem prava jer dobar dio njih, iz razloga neugodnosti i slično, ne podnosi zahtjeve.

Nadalje, također držim veoma niskim iznose subvencije plaćanja struje gdje prema odredbi čl. 13. Odluke stoji da samac ima pravo na 60,00 kuna troška, dvočlana obitelj 80,00 kn, tročlana 105,00 kn a za svaki daljnji član 20,00 kn.

Preneseno na kilovate, okvirno ispada da se podmiruje 60 kv struje za samca što djeluje podosta niska potrošnja i cijena te se predlaže da bi isto trebalo podignuti za barem 50%.

Na kraju, zadnja izmjena odnosi se i na izmjenu čl. 27. odluke na način da mjesečni iznos pomoći ne može biti veći od:

za samca 1000 kn (do sada 800)
za dvočlanu obitelj 1500 (do sada 1200)
za tročlanu obitelj 1800 (do sada 1500)
za četveročlanu obitelj do 2300 (do sada 2000)
za svakog daljnjeg člana obitelji po 400 (do sada 300 kn).

Sve gore navedene predložene promjene po pitanju proračuna i po pitanju povećanja, pod pretpostavkom da svi koji za to ispunjavaju uvjete i podnesu zahtjev, može donijeti do povećanja od maksimalno za 5-10.000 kuna na razini pune godine, odnosno ove godine možda 2.000 kuna. Međutim, to je samo procjena jer je nemoguće predvidjeti da li će svi koji za to imaju pravo uopće i podnijeti zahtjev.

Obzirom da na području Općine nema puno korisnika, a pomoć se i do sada odobravala samo potrebitima i uz propisane uvjete Odlukom, predlaže se donošenje iste.

Pripremio: 

Pročelnik, Marijan Šokac