Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Savjetovanje s javnošću

11.11.2021. / savjetovanje s javnošću

Prijedlog III. Izmjena i dopuna Plana proračuna Općine Fužine za 2021. godinu

Zakonska osnova za donošenjem Izmjena i dopuna proračuna Općine Fužine za 2021. godinu sadržana je u članku 7. Zakonom o proračunu (Narodne novine broj  87/08, 136/12, 15/15),  kojim je utvrđeno da ukoliko tijekom proračunske godine zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i primitaka odnosno rashoda i izdataka proračuna, potrebno je izvršiti njihovo uravnoteženje. Uravnoteženje proračuna vrši se putem izmjena i dopuna, i to prema postupku identičnom za donošenje proračuna.

Cilj provođenja savjetovanja je upoznavanje javnosti s odredbama nacrta Izmjena i dopuna proračuna Općine Fužine za 2021. godinu, te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću započinje 11.11.2021. godine i traje zaključno do 01.12.2021. godine, koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrta Izmjena i dopuna Proračuna Općine Fužine za 2021. godinu.

Adresa elektroničke pošte (e-mail) na koju se dostavljaju mišljenja, primjedbe i prijedlozi glasi: financijski.suradnik@fuzine.hr 

Pripremila:

Tea Štimac, dipl.oec., v.r. 

                                                                                             Općinski načelnik

                                                                                            David Bregovac, v.r.  

 

Dokumenti