Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Savjetovanje s javnošću

13.3.2024. / savjetovanje s javnošću

Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Fužine

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 86/15 i 69/22), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/2001, 60/2001, 129/2005, 36/2009, 36/2009, 109/2007, 125/2008, 150/2011, 144/2012, 123/2017, 98/2019, 144/2020) i članka 48. Statuta Općine Fužine (Službene novine Općine Fužine broj 06/21) Općinski načelnik Općine Fužine dana 13. ožujka 2024. godine

OBJAVLJUJE PRIJEDLOG

Odluke agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Fužine

Radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti objavljuje se Prijedlog Odluke agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Fužine radi određivanja agrotehničkih mjera u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, mjera zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu i poljoprivrednim rudinama, mjera za sprječavanje građenja i postavljanja objekata na poljoprivrednom zemljištu i poljoprivrednim rudinama, posebnih mjera za sprječavanje protupravnog odlaganja otpada na poljoprivrednom zemljištu i poljoprivrednim rudinama na području Općine Fužine, a koje je Općina Fužine obvezna propisati na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 20/18, 115/18, 98/19, 57/22).

Javnost i zainteresirana javnost u postupku savjetovanja može sudjelovati davanjem mišljenja, prijedloga i primjedbi u pisanom obliku.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavljaju se u razdoblju od 13. ožujka 2024. do 12. travnja 2024. godine Općini Fužine, putem elektroničke pošte na pisarnica@fuzine.hr.

Nakon provedene javne rasprave Općina Fužine izvijestit će javnost i zainteresiranu javnost o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima na svojim mrežnim stranicama.

 

Općinski načelnik

 David Bregovac, v.r.

 

Prijedlog Odluke

Obrazloženje

Obrazac

Izvješće o provedenom savjetovanju