Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Savjetovanje s javnošću

19.10.2021. / savjetovanje s javnošću

Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Fužine za 2022. godinu

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisana je obveza donošenja odluke o izvršavanju proračuna uz proračun jedinice lokalne samouprave. U skladu s navedenim zakonskim odredbama uz prijedlog Proračuna Općine Fužine za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu sastavljen je i ovaj prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Fužine za 2022. godinu kojom se pobliže uređuju pitanja vezana uz sadržaj i izvršavanje proračuna, pojedine ovlasti, obveze i odgovornost u izvršavanju proračuna, prava i obveze proračunskih korisnika i drugih korisnika proračunskih sredstava, opseg zaduživanja, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, proračunsko računovodstvo i izvještavanje, te druga pitanja u izvršavanju proračuna u 2022. godini.

Cilj provođenja savjetovanja je upoznavanje javnosti s odredbama nacrta Odluke o izvršavanju proračuna Općine Fužine za 2022. godinu, te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću započinje 20.10.2021. godine i traje zaključno do 20.11.2021. godine, koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrt Odluke o izvršavanju proračuna Općine Fužine za 2022. godinu.

Adresa elektroničke pošte (e-mail) na koju se dostavljaju mišljenja, primjedbe i prijedlozi glasi:

financijski.suradnik@fuzine.hr

 

Pripremila:

Tea Štimac, dipl.oec., v.r. 

                                                                                              Općinski načelnik

                                                                                             David Bregovac, v.r.