Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Savjetovanje s javnošću

19.11.2020. / savjetovanje s javnošću

Prijedlog Odluke o općinskim porezima

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 04. prosinca 2020. godine. do 15.00 sati, dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi tekst Odluke o općinskim porezima kako bi se isti mogli uvrstiti u razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Fužine na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja.

Prijedlozi se mogu dostaviti na propisanom obrascu putem e-maila: procelnik@fuzine.hr

Obrazloženje uz prijedlog Odluke o općinskim porezima

Prema mišljenjima porezne uprave sukladno Zakonu o lokalnim porezima (NN 115/16 i 101/17) koje su putem okružnica proslijedili svim lokalnim samoupravama, traži se da sve bude riješeno samo Odlukom o porezima, a ne i zasebnim Odlukama koje Odluka o porezima predviđa za donošenje.

Također, istim zakonom traži se od općina da samo navedu ono što se od strane njihovih predstavničkih tijela i traži  odnosno sukladno čl. 42. to su:

  1. za potrebe plaćanja prireza, visinu stope
  2. za potrebe plaćanja poreza na potrošnju, visina stope
  3. za potrebe plaćanja poreza na kuće za odmor, samo visinu poreza
  4. te za javne površine sve, odnosno uvjeti, način, natječaji i ostalo.

Stope i visine nisu mijenjane!

Prijedlog po ovoj odluci je zadržati kao porez prve 3 stavke, a porez na javne površine kao takav ukinuti.

Ukidanjem poreza na javne površine ne znači da se javna površina neće moći koristiti. Ona će se i dalje moći koristiti za gospodarske svrhe ali sukladno Odluci o davanju u zakup i na privremeno korištenje javnih površina i zemljišta u vlasništvu Općine Fužine.

Ta Odluka predmet je drugog savjetovanja u istom vremenskom periodu kao i ova Odluka.

Provedba Odluke neće iziskivati financijsku potrebu od strane Općine Fužine.

Pripremio

Pročelnik, Marijan Šokac