Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Savjetovanje s javnošću

12.8.2022. / savjetovanje s javnošću

Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi Općine Fužine za razdoblje 2022.- 2025. g.

Općina Fužine dugi niz godina dodjeljuje potpore u poljoprivredi temeljem Programa donesenih na razdoblje od 3 godine. Obzirom da je zadnji Program potpora donesen 2019. godine, isti je istekao 2021. godine, te je potrebno donijeti novi.

Prijedlog novog Pravilnika usklađen je sa potrebama poljoprivrednih subjekata na području Općine Fužine, a cilj je razvoj, unapređenje i modernizacija poljoprivrede na podučju naše Općine. Na području Općine Fužine u Upisnik poljoprivrednika upisano je ukupno 32 OPG-a, a cilj ovog Pravilnika je omogućiti opstanak tih poljoprivrednih gospodarstava, ali i očuvanje i razvoj ruralnih područja i ruralnih vrijednosti. Također, jedan od ciljeva Pravilnika je i poticanje novih i mladih poljoprivrednih gospodarstava da se aktivno bave razvojem svojih OPG-ova, te se na taj način razvijaju, ali razvijaju i poljoprivredu na području Općine Fužine. Mladim gospodarstvom se smatra poljoprivredno gospodarstvo ili obrt osnovano u manje od dvije godine od dana objave javnog poziva.

Provođenjem Programa želi se omogućiti brži, kvalitetniji i suvremeniji razvoj poljoprivrede na području Općine Fužine, ali i bolja iskoristivost poljoprivrednih površina, a sve u svrhu poticanja osnivanja novih, ali i jačanju postojećih poljoprivrednih gospodarstava te poticanju konkurentnosti poljoprivrede, kao i drugih ciljeva utvrđenih poljoprivrednom politikom Republike Hrvatske.

Savjetovanje s javnošću traje zaključno do 12. rujna 2022. u 24:00 sati, koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Odluku.

Mišljenja i prijedlozi dostavljaju se na propisanom obrascu na e-mail adresu:

financije@fuzine.hr

 

 

Pripremila:

Maja Starčević v.r.,

Referent za financije

i društvene djelatnosti

 

Općinski načelnik

David Bregovac v.r.