Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Savjetovanje s javnošću

14.2.2024. / savjetovanje s javnošću

Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2024. godinu

Zakonska osnova za donošenjem Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu sadržana je u članku 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) kojim je utvrđeno da se Program građenja komunalne infrastrukture donosi istodobno s donošenjem proračuna jedinice lokalne samouprave. 

U skladu s Zakonu, Program obvezno sadrži opis i opseg poslova građenja komunalne infrastrukture s procjenom  troškovima građenja, te iskazom financijskih sredstava za ostvarivanje navedenoga Programa. Program se financira iz komunalne naknade, komunalnog doprinosa, vodnog doprinosa, doprinosa za šume, naknada od koncesija, naknada od služnosti, te drugih naknada i prihoda sukladno zakonu.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Fužine dana 15. prosinca 2023. godine te je objavljen u Službenim novinama Općine Fužine broj 10/23.

Razlozi izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture su planiranje uređenja zemljišta predviđenog prostornim planom za gradnju komunalne infrastrukture vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću započinje 14.02.2024. godine i traje zaključno do 14.03.2024. godine do 12:00 sati, koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrt Prvih izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Pšćine Fužine za 2024. godinu

Adresa elektroničke pošte (e-mail) na koju se dostavljaju mišljenja, primjedbe i prijedlozi glasi:

komunalni.suradnik@fuzine.hr

Pripremila:

Josipa Vlahović, ing.građ. v.r.                                                                                                          Općinski načelnik

                                                                                                                                                               David Bregovac, v.r.

 

Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2024. godinu

Obrazac

Izvješće o provedenom savjetovanju