Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Savjetovanje s javnošću

8.6.2022. / savjetovanje s javnošću

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Fužine

PRAVNI OSNOV:

Članak 5. stavak 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20)

RAZLOZI DONOŠENJA ODLUKE:

Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Fužine donesena je na Općinskom vijeću dana 15.07.2021. i objavljena je u službenim novinama Općine Fužine broj 04/21.

Člankom 19. navedene Odluke propisano je sljedeće:

Pravo na zaključivanje Ugovora o korištenju parkirališnog mjesta imaju fizičke i pravne osobe koje dostave potvrdu Općine Fužine i tvrtke FUŽINE d.o.o. o nepostojanju duga.

Za pravne osobe koje se bave uslužnim i turističkim djelatnostima, vlasnike ugostiteljskih objekata i njihovih zaposlenika mogu se uvesti povlašteni uvjeti parkiranja u pogledu vremenskog ograničenja trajanja parkiranja i cijene.

Za korištenje javnih parkirališta s naplatom po povlaštenim uvjetima koristi se povlaštena parkirališna karta.

Povlaštena parkirališna karta (u daljnjem tekstu: povlaštena karta) vrijedi za parkirališnu zonu i za vremensko razdoblje za koje je izdana.

Izgled i sadržaj povlaštene karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje Organizator parkiranja.

Vrste i cijene povlaštenih karata za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje načelnik Općine Fužine.

Pravo na povlaštenu kartu imaju pravne osobe sa mjestom rada na području nulte zone naselja Fužine, što dokazuju izvatkom iz sudskog registra ili obrtnicom, te imaju vozilo registrirano na ime pravne osobe, što dokazuju valjanom prometnom dozvolom ili knjižicom vozila, kao i njihovi zaposlenici, uz priloženu potvrdu Općine Fužine i tvrtke FUŽINE d.o.o. o nepostojanju duga.

Naplata povlaštene karte obavlja se naplatom preko žiro računa Organizatora parkiranja ili istodobnom kupnjom i preuzimanjem povlaštene karte na blagajni Organizatora parkiranja.

Ako korisnik povlaštene karte za vrijeme njenog važenja promijeni vozilo za koje je karta izdana, Organizator parkiranja zamijeniti će parkirališnu kartu, na zahtjev korisnika, novom parkirališnom kartom.

Povlaštena karta vrijedi dok fizička, odnosno pravna osoba ispunjava uvjete iz stavka 1. odnosno stavka 5. ovog članka.“

Odlukom o izmjenama i Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Fužine predlaže se da pravo na zaključivanje Ugovora o korištenju parkirališnog mjesta imaju fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Fužine što dokazuju uvjerenjem o prebivalištu i koji dostave potvrdu Općine Fužine i tvrtke Fužine d.o.o. o nepostojanju duga.

S obzirom na navedeno navedeni članak bi glasio:

„Pravo na zaključivanje Ugovora o korištenju parkirališnog mjesta imaju fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Fužine što dokazuju uvjerenjem  o prebivalištu i koje dostave potvrdu Općine Fužine i tvrtke FUŽINE d.o.o. o nepostojanju duga  i pravne osobe koje dostave potvrdu Općine Fužine i tvrtke FUŽINE d.o.o. o nepostojanju duga.

Za pravne osobe koje se bave uslužnim i turističkim djelatnostima, vlasnike ugostiteljskih objekata i njihovih zaposlenika mogu se uvesti povlašteni uvjeti parkiranja u pogledu vremenskog ograničenja trajanja parkiranja i cijene.

Za korištenje javnih parkirališta s naplatom po povlaštenim uvjetima koristi se povlaštena parkirališna karta.

Povlaštena parkirališna karta (u daljnjem tekstu: povlaštena karta) vrijedi za parkirališnu zonu i za vremensko razdoblje za koje je izdana.

Izgled i sadržaj povlaštene karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje Organizator parkiranja.

Vrste i cijene povlaštenih karata za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje načelnik Općine Fužine.

Pravo na povlaštenu kartu imaju pravne osobe sa mjestom rada na području nulte zone naselja Fužine, što dokazuju izvatkom iz sudskog registra ili obrtnicom, te imaju vozilo registrirano na ime pravne osobe, što dokazuju valjanom prometnom dozvolom ili knjižicom vozila, kao i njihovi zaposlenici, uz priloženu potvrdu Općine Fužine i tvrtke FUŽINE d.o.o. o nepostojanju duga.

Naplata povlaštene karte obavlja se naplatom preko žiro računa Organizatora parkiranja ili istodobnom kupnjom i preuzimanjem povlaštene karte na blagajni Organizatora parkiranja.

Ako korisnik povlaštene karte za vrijeme njenog važenja promijeni vozilo za koje je karta izdana, Organizator parkiranja zamijeniti će parkirališnu kartu, na zahtjev korisnika, novom parkirališnom kartom.

Povlaštena karta vrijedi dok fizička, odnosno pravna osoba ispunjava uvjete iz stavka 1. odnosno stavka 5. ovog članka.“

Dakle, novom Odlukom ograničava se pravo na zaključivanje Ugovora o korištenju parkirališnog mjesta na fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Fužine. Preostale odredbe ostaju neizmijenjene.

Sukladno navedenom, predlaže se Općinskom vijeću donošenje Odluke izmjeni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Fužine.

Cilj provođenja savjetovanja je upoznavanje javnosti s odredbama nacrta Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Fužine, te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću započinje 03.06.2022. godine i traje zaključno do 27.06.2022. godine do 15,00 sati koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrt Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Fužine.

Adresa elektroničke pošte (e-mail) na koju se dostavljaju mišljenja, primjedbe i prijedlozi glasi:

procelnik@fuzine.hr

Pripremila:

Kristina Piršić, mag.iur.,v.r.

 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Fužine

Obrazac

Izvješće o provedenom savjetovanju